NAŠ SDP | Za ljude

nas_sdpIblerov trg će biti pomoć organizacijama i članovima 24 sata dnevno; kao socijaldemokrati gradimo društvo koje pomaže i pruža ruku onima koji je trebaju

O listama će prvi put odlučivati lokalne organizacije, jer ljudi na terenu najbolje znaju koga birači žele da ih predstavlja uz poštivanje naših vrijednosti

Napredovat će se radom i sposobnošću, prema kriterijima koje ćemo zajedno kreirati

U SDP-u neće biti straha, slobodno iznošenje stavova i ideja postat će poželjno i potrebno

Mladi će dobiti pravu priliku pokazati što znaju, na listama i na izvršnim dužnostima, jer povjerenje mladih birača možemo vratiti, samo ako ih mladi i predstavljaju

Poštovat će se rodne kvote, ali po zip principu (1 muškarac, 1 žena) jer zalažem se za socijaldemokraciju u djelima, a ne u riječima.

Seniori će biti na listama sukladno Statutu, jer naši seniori su sačuvali ovu stranku kad je bilo najteže i zaslužuju poštovanje